Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
33/KH-SGDĐT 12/03/2024 CĐS Kế hoạch Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2024 Phụ lục - Kế hoạch truyền thông năm 2024
19/KH-SGDĐT 22/02/2024 CĐS
Kế hoạch chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum năm 2024
Phụ lục - Các nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm năm 2024
34/KH-SGDĐT 12/03/2023 CĐS Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
35/KH-SGDĐT 11/03/2023 CĐS Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ Công nghệ thông tin cơ quan Sở năm 2023
23/KH-SGDĐT 22/02/2023 CĐS Kế hoạch chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum năm 2023 23 - Phụ lục - Các nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm năm 2023
14/KH-SGDĐ 14/02/2023 CĐS Kế hoạch Triển khai "Chương trình chuyển đổi số thư viện trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Kon Tum
164/KH-SGDĐT 31/12/2022 CĐS Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 164- Phụ lục Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023
2488/SGDĐT-KHTC 02/12/2022 Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thu, quản lý, sử dụng, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2022-2023
137/KH-SGDĐT 11/11/2022 CĐS Kế hoạch tập huấn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho đội ngũ giáo viên cốt cán trên địa bàn tỉnh, năm học 2022-2023 137 - Chương trình Tập huấn
113/KH-SGDĐT 23/09/2022 CĐS Kế hoạch triển khai Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử cấp trung học năm học 2022-2023
1832/SGDĐT-VP 19/09/2022 Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng Công nghệ thông tin, Chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2022-2023
1794/SGDĐT-KHTC 13/09/2022 Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023
1781/SGDĐT-VP 09/09/2022 Công điện Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh
1315/UBND-KGVX 05/09/2022 Công văn triển khai Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng"
02/HD-SGDĐT 15/07/2022 Hướng dẫn Hướng dẫn tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
83/KH-SGDĐT 14/07/2022 CĐS Kế hoạch về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 -2025, định hướng đến 2030 83 - Phụ lục 1 83- Phụ lục 2
83/KH-SGDĐT 14/07/2022 Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Tăng cường ƯD CNTT và Chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
1318/SGDĐT-VP 11/07/2022 Công văn Đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử đặc biệt quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022
64/KH-SGDĐT 19/05/2022 Kế hoạch Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2022 và công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2022-2023
361/SGDĐT-VP 01/03/2022 Công văn CV Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục
42/QĐ-SGDĐT 08/02/2022 Quyết định Quyết định về việc ban hành Danh mục hồ sơ của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022 danh muc Ho so luu tru chung 2022- My da sua
164/SGDĐT-VP 05/02/2022 Công văn nắm tình hình tổ chức dạy, học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn huyện Đăk Glei
19/QĐ-SGDĐT 14/01/2022 Quyết định Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo
05/KH-SGDĐT 14/01/2022 Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
Trang 1 / 512345»