Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
06/CĐ-CTUBND-UBND 09/08/2021 Công điện Công điện Về việc tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19