Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1542/SGDĐT-KHTC 08/09/2021 Văn bản khác Về việc xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Hướng dẫn tạm thời cơ chế quản lý thu, chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục
639/SGDĐT-QLCL&GDCN 20/04/2021 Văn bản khác Hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 đối với các trường THPT, PT DTNT, TT GDTX tỉnh Kon Tum và các TT GDNN-GDTX
1516-SGD 28/11/2018 Văn bản khác Chế độ chính sách của nhà giáo công tác tại điểm trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn
1513-SGD 28/11/2018 Văn bản khác Triển khai lớp bồi dưỡng Cán bộ quản lý cấp Trung học năm học 2018-2019
1477-SGD 21/11/2018 Văn bản khác Tổ chức Hội thảo lập kế hoạch Trường học an toàn