Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1112/CT-BGDĐT 19/08/2022 Chỉ thị Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023
08/CT-UBND 09/04/2021 Chỉ thị Chỉ thị về một số biện pháp đẩy mạnh công tác lập hồ sơ công việc tại các cấp trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành
2749 24/07/2020 Chỉ thị Thông báo Về việc tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về ATGT đầu năm học mới 2020-2021 cho HSSV
15/CT-TTg 22/05/2012 Chỉ thị Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước