Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
09/2023/TT-BGDĐT 18/04/2023 Thông tư THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ
4255/BGDĐT-TTr 31/08/2022 Hướng dẫn Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
1112/CT-BGDĐT 19/08/2022 Chỉ thị Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023
662/KH-BGDĐT 16/06/2022 Kế hoạch Kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)
661/KH-BGDĐT 16/06/2022 Kế hoạch Kế hoạch Tăng cường truyền thông về các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non
4280/QĐ-BGDĐT 27/02/2022 Quyết định
Phê duyệt Hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp với tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh trung học cơ sở
68/KH-BGDĐT 24/02/2022 Kế hoạch Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2022
42/2021/TT-BGDĐT 05/01/2022 Thông báo Thông tư Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo
37/2021/TT-BGDDT 30/12/2021 Thông tư Thông tư ban hành danh mục tối thiểu thiết bị dạy học cấp Tiểu học
84/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sTách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
4604/BGDĐT-CSVC 12/10/2021 Hướng dẫn
Trích yếu Hướng dẫn triển khai Chương trình "Sóng và máy tính cho em"
8/QĐ-BTNĐP 08/10/2021 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tiếp nhận, điều phối tiền, máy tính của chương trình "Sóng và máy tính cho em"
4541/BGDĐT-GDTC 08/10/2021 Công văn Tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị
4497/BGDĐT-CNTT 06/10/2021 Công văn
Hoàn thiện báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2020-2021 và triển khai báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2021-2022
996/GM-BGDĐT 04/10/2021 Thông báo
Thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tại Hội nghị công tác văn phòng, truyền thông khối Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021
4108/BGDĐT-GDTC 20/09/2021 Công văn Thực hiện báo cáo hiện trạng sức khỏe học sinh
01-TB-BTCCT 13/09/2021 Thông báo Thông báo phát động Cuộc thi "tìm hiểu 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931-12/12/2021)
894/KH-BGDĐT 09/09/2021 Kế hoạch Kế hoạch Tập huấn hướng dẫn giáo viên xây dựng, sử dụng tài liệu, học liệu trực tuyến để hướng dẫn cha mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em mầm non; Xây dựng kho video, audio, cẩm nang hướng dẫn cha mẹ trẻ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em mầm non tại gia đình  
2559/QĐ-BGDĐT 09/08/2021 Quyết định Quyết định ban hành Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
2559/QĐ-BGDĐT 09/08/2021 Quyết định
Ban hành Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
2143/BGDĐT-KHTC 25/05/2021 Công văn Thực hiện xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán NSNN năm 2022 và KHNS 3 năm 2022-2024
1978/BGDĐT-GDCTHSSV 14/05/2021 Công văn
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người năm 2021
1843/BGDĐT-QLCL 07/05/2021 Công văn Phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi và tuyển sinh năm 2021
1679/BGDĐT-GDTrH 28/04/2021 Công văn Tổ chức ôn tập đối với học sinh lớp 12, chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
Trang 1 / 212»