Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
3337/UBND-KGVX 17/09/2021 Công văn Về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931-12/12/2021)
3323/UBND-KGVX 16/09/2021 Công văn V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022
484/QĐ-UBND(CT) 06/09/2021 Quyết định Khen thưởng Phong trào thi đua năm học 2020 - 2021 của các khối thi đua thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum
3063/KH-UBND 27/08/2021 Kế hoạch
Kế hoạch triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
454/QĐ-UBND(CT) 19/08/2021 Quyết định Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum
26/NQ-TTHĐND 17/08/2021 Nghị quyết Nghị quyết phân công công tác đối với Chủ tịch, các Phó chủ tịch, các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và Chánh Văn phòng Đoàn ĐbQH và HĐND tỉnh.
06/CĐ-CTUBND-UBND 09/08/2021 Công điện Công điện Về việc tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19
2715/UBND-KGVX 04/08/2021 Công văn Tăng cường công tác thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19
709/QĐ-UBND 04/08/2021 Quyết định Quyết định về việc phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 QĐUB- Ban hanh De an dam bao co so vat chat
2645/UBND-NC 03/08/2021 Công văn Về triển khai biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa việc sử dụng con dấu, tài liệu giả của các ngân hàng, tổ chức tín để giao dịch trên địa bàn tỉnh
403/QĐ-UBND(CT) 27/07/2021 Quyết định Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực: Công chứng, Đăng ký biện pháp bảo đảm, Lý lịch Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2577/UBND-KGVX 27/07/2021 Công văn V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh
25/NQ.-HĐND 14/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết thông qua Đề án phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
16/NQ.-HĐND 06/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum
15/NQ.-HĐND 06/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần
18/NQ.-HĐND 06/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2021
02/NQ.-HĐND 06/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết Về xác nhận kết quả bầu PCT Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
03/NQ.-HĐND 06/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
05/NQ.-HĐND 06/07/2021 Nghị quyết
Nghị quyết về số lượng Ủy Viên các Ban của HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
04/NQ.-HĐND. 06/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết Về xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, PTB các Ban của HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
19/NQ.-HĐND 06/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022
17/NQ.-HĐND 06/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021;của Hội đồng nhân dân tỉnh
2245/UBND-KGVX 01/07/2021 Công văn Triển khai thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
568/QĐ-UBND 29/06/2021 Công văn Về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử; Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành
Trang 3 / 5«12345»