NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVI lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023 (nhờ các đơn vị in chuyển đến các đ/c Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh còn lại xử lý theo nơi nhận)

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 18-NQ/TU
Ngày ban hành 02/12/2022
Loại văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Kon Tum UBND tỉnh
Người ký Dương Văn Trang
Trích yếu NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVI lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023 (nhờ các đơn vị in chuyển đến các đ/c Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh còn lại xử lý theo nơi nhận)
Tải về
Xem văn bản
Xem Online