Kế hoạch 3894/KH-UBND ngày 15-10-2020 về “triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 3894/KH-UBND
Ngày ban hành 15/10/2022
Loại văn bản
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký
Trích yếu Kế hoạch 3894/KH-UBND ngày 15-10-2020 về “triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Tải về
Xem văn bản
Xem Online