Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu tại Kế hoạch số 1064/KH-UBND ngày 01/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021”.

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 3581/KH-UBND
Ngày ban hành 05/10/2021
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký Y Ngọc
Trích yếu
Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu tại Kế hoạch số 1064/KH-UBND ngày 01/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021”.
Tải về
Xem văn bản
Xem Online