HD sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 01/HD-SXD
Ngày ban hành 14/01/2021
Loại văn bản Hướng dẫn
Cơ quan ban hành Sở Xây dựng UBND tỉnh
Người ký Phan Thanh Quang
Trích yếu HD sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử
Tải về
Xem văn bản
Xem Online