Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 78/22021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/12/2021
Loại văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Người ký Dương Văn Trang
Trích yếu Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Tải về
Xem văn bản Không có