Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 1583/KH-UBND
Ngày ban hành 09/05/2024
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Y Ngọc
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Tải về
Xem văn bản
Xem Online