Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 3566/CTr-UBND
Ngày ban hành 04/10/2021
Loại văn bản Chương trình
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Lê Ngọc Tuấn
Trích yếu Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Tải về
Xem văn bản
Xem Online