60/NQ-HĐND

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 60/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2019
Loại văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh
Người ký
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035
Tải về
Xem văn bản
Xem Online