57/NQ-HĐND

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 57/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2019
Loại văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh
Người ký
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Nghị Quyết: Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tải về
Xem văn bản
Xem Online