Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021 – 2025

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 55/KH-SGDĐT
Ngày ban hành 28/06/2021
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Phòng Giáo Dục Tiểu học - Mầm non Phòng Giáo Dục Trung Học Phòng Kế Hoạch - Tài Chính Sở Giáo dục và Đào tạo
Người ký Phạm Thị Trung
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021 – 2025
Tải về
Xem văn bản
Xem Online