Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
43/2023/TTCP 30/06/2023 Nghị định Nghi đinh quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra
qdct579-18 28/11/2018 Nghị định Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018
Nghị định 140/2017/NĐ-CP 28/11/2018 Nghị định Triển khai thực hiện Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ