Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
33/KH-SGDĐT 12/03/2024 CĐS Kế hoạch Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2024 Phụ lục - Kế hoạch truyền thông năm 2024
19/KH-SGDĐT 22/02/2024 CĐS
Kế hoạch chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum năm 2024
Phụ lục - Các nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm năm 2024
4627/KH-UBND 29/12/2023 CĐS Kế hoạch Kế hoạch chuyển đối số tỉnh Kon Tum năm 2024 Các phụ lục: PL1 Tinh hinh thuc hien muc tieu nam 2023 PL2 Danh muc kinh phi thuc hien nam 2023 PL3 Phan cong theo doi Chi tieu 2024 PL4 Nhiem vu trong tam 2024 PL5 Du tru kinh phi CDS 2024 PL6 Mot so ung dung nghien cuu trien khai 2024-2025  
34/KH-SGDĐT 12/03/2023 CĐS Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
35/KH-SGDĐT 11/03/2023 CĐS Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ Công nghệ thông tin cơ quan Sở năm 2023
23/KH-SGDĐT 22/02/2023 CĐS Kế hoạch chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum năm 2023 23 - Phụ lục - Các nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm năm 2023
14/KH-SGDĐ 14/02/2023 CĐS Kế hoạch Triển khai "Chương trình chuyển đổi số thư viện trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Kon Tum
55/QĐ-UBND 08/02/2023 CĐS Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 08-02-2023 của Ủy ban nhân dân về việc giao chỉ tiêu triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
164/KH-SGDĐT 31/12/2022 CĐS Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 164- Phụ lục Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023
4465/KH-UBND 30/12/2022 CĐS Kế hoạch số 4465/KH-UBND ngày 30-12-2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum năm 2023
4325/KH-BCĐCĐS 22/12/2022 CĐS Kế hoạch số 4325/KH-BCĐCĐS ngày 22-12-2022 của Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh về nâng cao chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum;
137/KH-SGDĐT 11/11/2022 CĐS Kế hoạch tập huấn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho đội ngũ giáo viên cốt cán trên địa bàn tỉnh, năm học 2022-2023 137 - Chương trình Tập huấn
113/KH-SGDĐT 23/09/2022 CĐS Kế hoạch triển khai Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử cấp trung học năm học 2022-2023
83/KH-SGDĐT 14/07/2022 CĐS Kế hoạch về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 -2025, định hướng đến 2030 83 - Phụ lục 1 83- Phụ lục 2
1250/KH-UBND 29/04/2022 CĐS Kế hoạch số 1250/KH-UBND ngày 29-4-2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18-02-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
09-NQ/TU 18/02/2022 CĐS Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
81/KH-SGDĐT 13/07/2021 CĐS Kế hoạch triển khai Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I năm 2022