Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
15/BC-TTHĐND 18/05/2021 Báo cáo
Bao cao Thuong truc HĐND tinh thang 04-2021